Workstation Leadtek

Sẵn hàng

Workstation Leadtek 01 ( Dual E5 2683v3, X10DAI, 32G, 240G, Quadro Q4000, 650W )

47.050.000 vnđ
Sẵn hàng

Workstation Leadtek 02 ( Dual E5 2683v3, s2600cw2r, 32G, 240G, Quadro Q4000, 650W )

46.950.000 vnđ
Sẵn hàng

Workstation Leadtek 03 ( Dual E5 2670v1, GA-7PESH2, 32G, 240G, Quadro Q4000, 650W )

28.350.000 vnđ
Sẵn hàng

Workstation Leadtek 04 ( Dual E5 2660v1, Giga 7Pesh2, 32G, SSD 240, Quadro Q4000, 650W )

26.250.000 vnđ
Sẵn hàng

Workstation Leadtek 05 ( Dual E5 2683v3, X10DAI, 32G, SSD 240, Quadro Q5000, 650W )

48.850.000 vnđ
Sẵn hàng

Workstation Leadtek 06 ( Dual E5 2683v3, 32G, X10DAI, SSD 240G, Quadro K5000, 650W )

55.500.000 vnđ
Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 (1 Trang)