Server HP 1U

Đặt hàng

Server HP Proliant DL160 G9 ( 2 x Xeon E5-2609 v3 - 1.90Ghz - Ram 16G - Sas 300G - Raid P440AR 2G )

38.250.000 vnđ
Đang về

Server HP Proliant DL360 G9 ( 1 x Xeon E5-2683 v3 - 2.00Ghz - Ram 32G - Raid P440AR 2G - Ps 500w )

34.950.000 vnđ
Đặt hàng

Server HP Proliant DL360 G9 ( 2 x Xeon E5-2609 v3 - 1.90Ghz - Ram 16G - Raid P440AR 2G - Ps 500w )

36.890.000 vnđ
Liên hệ

Server HP Proliant DL360 G9 (2 x Xeon E5-2683 v3 - Ram 128G - Sas1.8TB x 2 10k - Raid P440AR 2GB - Ps 500w )

78.920.000 vnđ
Liên hệ

Server HP Proliant DL360 G9 - 2 x Xeon E5-2683 v3 - Ram 64G - Sas 600G 15k - Raid P440AR 2GB

57.690.000 vnđ
Sẵn hàng

Server HP Proliant DL360P G8 ( 2 x Xeon E5-2660 - Ram 16G - Raid P420i - Ps 460w - Rack 1U )

25.450.000 vnđ
Sẵn hàng

Server HP Proliant DL360P G8 ( 2 x Xeon E5-2760 - Ram 16G - Sas 300G - Raid P420i - Rack 1U )

26.450.000 vnđ
Sẵn hàng

Server HP Proliant DL360P G8 ( 2 x Xeon E5-2760 - Ram 32G - Sas 300G - Raid P420i – Rack 1U )

27.250.000 vnđ
Sẵn hàng

Server HP Proliant DL380 G8 2 x Xeon E5 2630 Ram 8G Sas 300G Raid P420i Psu 460w SFF

19.500.000 vnđ
Hiển thị 1 đến 9 trong tổng số 9 (1 Trang)