LGA 2011-3

Sẵn hàng

Intel Xeon E5 2620 v4 ( 2.10 GHz, 20M Cache, 8C/20T, 8.0 GT/s, SR2R6 )

8.650.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5 2690 v4 ( 2.60 Ghz, 35M Cache, 14C/28T, 9.6GT/s, SR2N2 )

42.850.000 vnđ
Sẵn hàng

Intel Xeon E5-2609 v3 ( 1.90Ghz, 15M Cache, 6.4GT/s - SR1YC)

6.100.000 vnđ
Sẵn hàng

Intel Xeon E5-2609 v4 ( 1.90Ghz, 15M Cache, 6.4GT/s - SR2P1)

6.350.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2640 v4 ( 2.40 GHz, 25M Cache, 10C/20T, 8.0GT/s, SR2NZ )

18.650.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2650 v4 ( 2.2 GHz, 30M Cache, 12C/24T, 9.6 GT/s - SR2N3 )

26.500.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2660v4 ( 2.00 GHz, 35M Cache, 14C/28T, 9.6 GT/s - SR2N4 )

32.850.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2680 v3 ( 2.50Ghz, 30M Cache, 12C/24T, 9.6GT/s - SR1XP )

36.500.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2680 v4 ( 2.40Ghz, 35M Cache, 14C/28T, 9.6GT/s - SR2N7 )

38.100.000 vnđ
Sẵn hàng

Intel Xeon E5-2683 v3 ( 2.00 GHz, 35M Cache, 14C/28T, 9.6 GT/s Intel QPI )

12.500.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2683 v4 ( 2.10 Ghz, 40M Cache, 16C/32T, 9.6GT/s, SR2JT )

41.930.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2690 v3 ( 2.60 Ghz, 35M Cache, 12C/24T, 9.6GT/s, SR1XN )

39.500.000 vnđ
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 23 (2 Trang)