LGA 2011

Đặt hàng

Intel Xeon E5-1650 LGA 2011 ( 3.20 GHz, 12M Cache, SR0KZ )

2.650.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-1660 LGA 2011 ( 3.30 GHz, 12M Cache, SR0KN )

3.750.000 vnđ
Liên hệ

Intel Xeon E5-2603 v3 ( 1.60Ghz, 15M Cache, 6.4GT/s - SR20A )

4.500.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2603 v4 ( 1.70Ghz 15M Cache, 6.4GT/s - SR2P0 )

4.650.000 vnđ
Đang về

Intel Xeon E5-2620 v1 ( 2.0 GHz, 15M Cache, 7.20 GT/s, SR0KW )

1.350.000 vnđ
Đang về

Intel Xeon E5-2620 v2 ( 2.1 GHz, 15M Cache, 7.20 GT/s Intel QPI )

2.650.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2620 v3 ( 2.4 GHz, 15M Cache, 8.0 GT/s Intel QPI )

7.650.000 vnđ
Sẵn hàng

Intel Xeon E5-2660 v1 ( 2.20 GHz, 20M Cache, 8C/16T, 8.0 GT/s Intel QPI )

2.350.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2660 v2 ( 2.20 GHz, 25M Cache, 10C/20T, 8.0GT/s, SR1AB )

4.250.000 vnđ
Sẵn hàng

Intel Xeon E5-2670 v1 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T, 8.0 GT/s Intel QPI )

2.900.000 vnđ
Đặt hàng

Intel Xeon E5-2689 v1 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T, 8.0GT/s, SR0L6 )

3.750.000 vnđ
Đang về

Intel Xeon E5-2690 v1 ( 2.90 GHz, 20M Cache, 8C/16T, 8.0GT/s, SR0L0 )

5.570.000 vnđ
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 14 (2 Trang)