Kit CPU Server

Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 - Xeon E5 2620V4 - 2.10Ghz, 8C/16T, 20M - Kit CPU 818172-B21

11.550.000 vnđ
Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 Xeon E5-2603v4 - 1.70Ghz, 6C/6T, 15M - Kit CPU 818168-B21

6.390.000 vnđ
Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 Xeon E5-2609v4 - 1.70Ghz, 8C/8T, 20M - Kit CPU 818170-B21

9.890.000 vnđ
Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 Xeon E5-2630v4 - 2.20G, 10C/10T, 25M - Kit CPU 818174-B21

18.520.000 vnđ
Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 Xeon E5-2640v4 - 2.40G, 10C/10T, 25M - Kit CPU 818176-B21

22.500.000 vnđ
Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 Xeon E5-2650v4 - 2.20Ghz, 12C/24T, 30M - Kit CPU 818178-B21

27.500.000 vnđ
Đặt hàng

HPE DL360 Gen9 Xeon E5-2690v4 - 2.60Ghz, 14C/28T, 35M - Kit CPU 818186-B21

48.590.000 vnđ
Đặt hàng

IBM/Lenovo X3650M5 Xeon E5 2620v4 2.10Ghz, 8C/16T, 20M - KIT CPU 00YJ195

11.250.000 vnđ
Đặt hàng

IBM/Lenovo X3650M5 Xeon E5 2640v4 2.40Ghz, 10C/10T, 25M - KIT CPU 00YJ199

21.250.000 vnđ
Đặt hàng

IBM/Lenovo X3650M5 Xeon E5 2683v4 2.10Ghz, 16C/32T, 40M - KIT CPU 00YJ216

48.950.000 vnđ
Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)